Om BA

Berggård Amundsen & Co AS er en selvstendig og norskeid elektrogrossist, litt annerledes enn mange andre i vår bransje. Vi har en lokal kontaktflate med kundene våre som er større enn noen andre i bransjen har. På den måten er vi litt nærmere dem og deres hverdag. Hele tiden legger vi opp driften på våre kunders premisser, for å hjelpe dem å betjene sine kunder så godt som mulig.

BA ENØK
Alle tjener på strømsparing. BA ENØK er et hjelpemiddel for at våre kunder skal kunne jobbe best mulig med ENØK-tiltak.

BA LED
Det nye LED-lyset byr på mange nye belysningsløsninger som også kan redusere strømregningen. BA LED viser hva som kan gjøres.